Acute benauwdheid en sterfte bij paarden door nog onbekende oorzaak

15-07-2020 JOURE – De laatste jaren wordt er in Friesland en Nederland op verschillende paardenbedrijven ‘groepsgewijze keelverlamming’ bij de dieren gezien. De symptomen worden meestal bij in een groep gehouden jonge paarden waargenomen, bij zowel hengsten als merries, maar ook bij oudere paarden. De oorzaak van de aandoening is nog onbekend.

Het ziektebeeld wordt gekenmerkt door acute aanvallen van ernstige benauwdheid, snurken, schuim al dan niet met bloedbijmenging uit de neus en mond met name bij inspanning. Onmiddellijke toediening van 0,06 milligram per kilo dexamethason lijkt in sommige gevallen te helpen. Een aantal van de dieren sterft acuut.

Bij scopie van de keel worden in de groep verschillende gradaties van één- of beiderzijdse verlamming van de stembanden gezien tot een complete keelverlamming. Stembandafwijkingen komen ook voor bij dieren die geen acute symptomen vertonen. De incidentie van cornage is behoorlijk verhoogd in een dergelijke groep. In sommige gevallen wordt een lichte mate van ataxie gezien en ook soms benauwdheid, maar ook bij paarden die geen benauwdheid hebben vertoond.

Er is vanuit de Gezondheidsdienst voor Dieren en de faculteit Diergeneeskunde een werkgroep opgericht die het ziektebeeld onderzoekt om de oorzaak te identificeren, zodat er daarna een advies opgesteld kan worden met betrekking tot management, behandeling en preventie van de aandoening. Daarvoor is eerst bekendheid van de problematiek en verder onderzoek noodzakelijk.

De werkgroep heeft daarvoor onder andere een gedetailleerde vragenlijst en een uitgebreid sectieprotocol opgesteld. Richting de paardenhouders zullen er binnenkort berichten volgen om meer bekendheid te geven aan het probleem, omdat het nog niet altijd wordt onderkend.