Activiteiten 75 jaar vrijheid in Fryslân versoberd of uitgesteld vanwege coronavirus

26-03-2020 JOURE – Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan wordt ook in Fryslân de viering van 75 jaar vrijheid flink versoberd. Dit betekent dat veel van de evenementen en activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding in een andere vorm doorgang vinden, of helemaal niet.

Provincie en de gemeente Leeuwarden zullen later bekijken of een aantal activiteiten in 2021 alsnog kan plaatsvinden.

Het besluit om alle activiteiten voor nu stop te zetten, anders in te vullen of uit te stellen, is onvermijdelijk nu het kabinet tot 1 juni een verbod voor alle vergunningsplichtige en meldplichtige evenementen en een verbod voor bijna alle overige samenkomsten heeft afgekondigd. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft reeds aangegeven dat de invulling van de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag wordt aangepast. Dit allemaal om de bestrijding van Covid-19 alle prioriteit te geven.

Het Bevrijdingsfestival op 5 mei, De terugkeer van Joodse kinderen, de toneelvoorstelling Skaad en het theaterstuk De Joodse bruiloft, zijn enkele evenementen die dit jaar niet doorgaan. Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok en burgemeester mr. S. van Haersma Buma  van Leeuwarden noemen het zeer spijtig en tegelijkertijd onvermijdelijk. Brok: “It coronavirus hâldt ús allegear yn’e besnijing. We moatte der meielkoar foar soargje dat wy troch dizze krisis komme. Wy moatte ús hâlde oan rjochtlinen. Dat betsjut dat wy 75 jier frijheid no net fiere kinne as we betocht hiene.”

Buma: “Natuurlijk is het jammer dat veel activiteiten niet doorgaan. In sommige gevallen is er meer dan een jaar aan gewerkt. Maar de gezondheid en de veiligheid van iedereen moeten in deze tijd voorop staan.” Rond de viering van 75 jaar bevrijding stonden tientallen activiteiten op stapel. Bij sommige projecten was de provincie of gemeente opdrachtgever. De provincie en gemeente willen de komende tijd in gesprek met de organisatoren om te bekijken of deze initiatieven in 2021 alsnog doorgang kunnen vinden.

“Heel Nederland is getroffen door de crisis. Om verdere besmettingen te voorkomen moeten we contacten vermijden en helaas kunnen de evenementen daardoor niet doorgaan”, zegt Jorrit Volkers, voorzitter van het Bevrijdingsfestival, één van de activiteiten. Een mogelijke verplaatsing van een aantal activiteiten naar volgend jaar is organisatorisch een grote uitdaging. De komende tijd zullen betrokken partijen verder overleggen. Dan zal er ook meer duidelijk worden over wat de afzonderlijke projecten besloten hebben.

De dodenherdenking op 4 mei zal sober zijn, zonder publiek. Provincie en gemeente  denken samen na over een respectvolle en passende invulling. Dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt.