Actie voor een verkeersveiliger gemeente


26-03-2017 JOURE – In 2025 de helft minder ernstige verkeersslachtoffers op gemeentelijke wegen dan in 2010. Dat is het doel van het Actieplan gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid. Om dat doel te bereiken gaan we ook dit jaar weer aan de slag op twee verschillende manieren. Door gerichte handhaving en verkeerseducatie. Recent heeft het college het plan voor 2017 vastgesteld.


Verkeerseducatie voor alle leeftijden
Via verkeerseducatie proberen we inwoners van alle leeftijden bewust te maken van hun eigen gedrag in het verkeer. Basisscholen kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan zowel het theoretische als praktische verkeersexamens. Op het voortgezet onderwijs wordt een verkeersmarkt georganiseerd en worden gastlessen gegeven door opgeleide verkeersdocenten. Jongeren worden aan de hand van de campagne ‘Bobtival’ benaderd op festivals. Daarnaast wordt in mei een fietsinformatiedag voor de wat oudere fietser georganiseerd en in september een rijvaardigheidscursus voor automobilisten. In het actieplan staan nog meer projecten en activiteiten benoemd. Deze zijn veelal kosteloos voor de deelnemer of er zijn aanvullende subsidies van de gemeente beschikbaar.

Actieplan
In het actieplan staan nog meer projecten en activiteiten benoemd. Deze zijn veelal kosteloos voor de deelnemer of er zijn aanvullende subsidies van de gemeente beschikbaar. De genoemde activiteiten leveren een cruciale bijdrage aan het bereiken van ons doel: het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Ieder slachtoffer is er één teveel.