Actie Skjin Wetter in Lemmer

12-10-2019 LEMMER – Vandaag wordt de grote schoonmaakactie Skjin Wetter in en rond het water van zeven Friese plaatsen georganiseerd. In Lemmer en op zes andere locaties gaan ruim vierhonderd duikers, kanoërs, hengelsporters, suppers, zeeverkenners en diverse andere vrijwilligers zwerfaval opruimen. Het doel van de actie is om mensen bewust te maken van de hoeveelheid afval die in het oppervlaktewater terecht komt. De actie is een initiatief van de Friese Milieu Federatie (FMF), Wetterskip Fryslân en zeven gemeenten. Ook onze gemeente doet mee. Daarnaast start zaterdag de actie ‘Friesland 100% zwerfafvalvrij’, een gezamenlijke actie van de Friese gemeenten die een jaar lang gaat lopen. Wethouder Irona Groeneveld doet de aftrap van deze campagne, zaterdag in Beachclub Lemmer.
 

Schoon water én opruimen zwerfafval
De locaties waar de schoonmaakactie Skjin Wetter plaatsvindt zijn Harlingen, Sint Annaparochie, Kollum, De Westereen, Heerenveen, Drachten en Lemmer. Iedereen is welkom om het opruimspektakel bij te wonen. Skjin wetter begint en eindigt op alle locaties van 10.00 tot 15.30 uur. Naast het opruimen van de wateren is er op iedere locatie een ludieke actie rond het thema ‘zwerfafval’. De locatie in Lemmer is bij de Lemster Fiskerman (Oudesluis 7). Hier wordt het afval verzameld en gewogen. In Lemmer is Lisette Bokma aanwezig. Lisette maakt van het opgeviste afval de meeste prachtige creaties. Help jij haar mee?

Raad mee!
Tijdens Skjin Wetter wordt het opgeviste afval gewogen. Dit is belangrijk voor de prijsvraag die er wordt georganiseerd. Hieraan kunnen alle inwoners van Fryslân meedoen en raden hoeveel afval er op 12 oktober uit het water wordt gevist! Tijdens de afsluiting wordt rond 15.15 uur bekend gemaakt hoeveel kilo afval er dit jaar in Lemmer en op de zes andere locaties is opgevist.

Meer informatie over Skjin Wetter is te vinden op www.samenfryslanschoon.frl. Hier kunt u ook meedoen aan de prijsvraag.

Aftrap Friesland 100% zwerfafvalvrij bij Beachclub 
Daarnaast start zaterdag de actie ‘Friesland 100% zwerfafvalvrij’ ook zaterdag. De aftrap van deze campagne die een jaar duurt en in alle Friese gemeenten plaatsvindt, is om 12.00 uur bij de Beachclub in Lemmer, door wethouder Irona Groeneveld van De Fryske Marren. De actie is een samenwerking tussen alle Friese gemeenten, samen met Nederland Schoon, Omrin en Circualair Friesland. Samen zetten we in op een bewustwordingscampagne in de strijd tegen zwerfafval.

Laten we met elkaar zorgen dat Friesland de schoonste provincie van Nederland is en blijft!