Aanvragen herbestemmingssubsidie monumenten mogelijk tot 1 december

02-10-2019 JOURE – Eigenaren van moeilijk her te bestemmen monumenten en gebouwen met een cultuurhistorische waarde kunnen vanaf dinsdag 1 oktober tot en met 30 november digitaal een aanvraag indienen voor de herbestemmingssubsidie. De subsidieregeling bevordert duurzaam gebruik van onder andere kerken, industriegebouwen, scholen, kloosters en boerenschuren.

Met de subsidie voor herbestemming wil de rijksoverheid voorkomen dat panden die zich minder gemakkelijk lenen voor een andere bestemming, langere tijd leeg komen te staan en vervolgens achteruit gaan. De subsidie is niet voor woonhuizen aan te vragen.

Subsidie voor haalbaarheid en noodmaatregelen
De subsidie kan gebruikt worden voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een herbestemming: wat zijn bijvoorbeeld potentiële functies en gebruikers? Ook voor tijdelijke noodmaatregelen die een pand tegen verval beschermen totdat de herbestemming plaatsvindt, is de subsidie in te zetten.

Subsidie tussen de 10.000 en 25.000 euro
Per aanvraag geldt een minimum bedrag aan subsidiabele kosten van 10.000 en een maximum van 25.000 euro. Jaarlijks is 2,4 miljoen euro beschikbaar voor de regeling, waarvan 1,7 miljoen euro voor haalbaarheidsonderzoeken en 0,7 miljoen euro voor het wind- en waterdicht maken van monumenten.