Aanvragen basis energieadvies weer mogelijk

10-02-2019 JOURE – Bent u een particuliere woningeigenaar en woont u in De Fryske Marren? Dan is het mogelijk om basis energieadvies aan te vragen. Vanuit het energiebesparingsproject Tûk Wenjen helpen we u als woningeigenaar om uw koopwoning stapsgewijs (verder) te verduurzamen. Door het onafhankelijke basis energieadvies wordt duidelijk welke maatregelen u aan uw woning kunt nemen, wat de kosten bedragen en welke subsidie- en financieringsmogelijkheden er zijn. De energieadviezen worden door verschillende energieadviespartijen verstrekt waarmee we een samenwerkingsverband hebben en waar u als inwoner zelf een keuze uit kunt maken.

Onafhankelijk energieadvies: hoe werkt het?
U versterkt als bewoner zelf opdracht aan, een aan Tûk Wenjen verbonden, adviespartij. De prijs voor het basisadvies bij alle bedrijven is gelijk evenals de procedure. Hiermee borgen we de kwaliteit en onafhankelijkheid van de adviezen.

Het basisadvies heeft een totaalwaarde van € 300,00 (inclusief btw). U kunt voor een bedrag van € 265,00 subsidie ontvangen van gemeente De Fryske Marren. Hierdoor hoeft u zelf nog maar een kleine bijdrage te betalen van € 35,00.

Wanneer ontvangt u gemeentelijke subsidie?
Om subsidie te kunnen krijgen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder:

  • de woning moet uw eigendom zijn;
    het moet uw woonadres zijn;
  • het advies moet worden uitgevoerd door een aan Tûk Wenjen deelnemende adviesbedrijf;
  • als woningeigenaar kunt u per adres in een tijdbestek van drie jaar éénmaal subsidie ontvangen voor de twee verschillende adviesproducten (basis energieadvies en een gasloos en energieneutraal adviesgesprek).
  • Voor een volledig overzicht van de voorwaarden verwijzen wij u graag naar de Subsidieregeling Advies Eigen Woning De Fryske Marren.

Meer weten?
Aanvragen basis energieadvies weer mogelijkOp de website van Tûk Wenjen leest u meer over de voorwaarden en de procedure voor het aanvragen van een basis energieadvies.