Aantal nesten en broedparen nam met 18% af

20-02-2019 JOURE – Het aantal nesten en broedparen van kieviten in Friesland is vorig jaar met 18% gedaald ten opzichte van 2017. Het gaat om 2.480 minder nesten en broedparen op 130.000 hectare boerenland. Dat blijkt uit gegevens van de Bond van Friese Vogelwachten. Ook voor de grutto was 2018 een slecht jaar. Er werden 14,4% minder nesten en broedparen geteld. Het aantal broedparen van de tureluur ging met 5,5% omlaag. De enige weidevogel waarbij een toename was te zien, is de scholekster. De vogelwachten telden meer dan 7.500 nesten, 11,1% meer dan in 2017. Van de kievit werden vorig jaar 13.834 nesten geteld, de grutto 6.030, tureluur 4.476 en de scholekster 7.691.