Aantal inwoners DFM 0,1 procent gegroeid


19-07-2017 JOURE – De Fryske Marren, Leeuwarden en Smallingerland laten de grootste groei zien ten aanzien van het aantal inwoners in Friesland. De groei binnen De Fryske Marren is voornamelijk een tijdelijk vanwege het toegenomen aantal asielzoekers en statushouders.

De algemene cijfers laten zien dan vooral sinds 2015 er meer Friezen sterven dan als er geboren worden. De verwachting is dan ook dat dit de aankomende jaren alle maar toe zal nemen. De toenemende vergrijzing is hier de grootste veroorzaker van.