Aantal ernstige verkeersgewonden blijft stijgen


12-12-2017 JOURE – Het aantal ernstige verkeersgewonden is in 2016 opnieuw gestegen. Vorig jaar raakten 21.400 mensen ernstig gewond in het verkeer. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de ongevallenregistratie in 1993. Het aantal verkeersdoden in 2016 lag op 629. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) kwam vandaag met deze cijfers naar buiten in de Monitor Verkeersveiligheid 2017. In de Monitor Verkeersveiligheid staat beschreven hoe de verkeersveiligheid zich in 2016 heeft ontwikkeld. Er staat dit jaar onder andere in dat het aantal verkeersdoden voor het derde jaar op rij niet is afgenomen en het aantal ernstig verkeersgewonden hoger dan ooit is.


Verbond van Verzekeraars
Vorige week kwam het Verbond van Verzekeraars ook met cijfers naar buiten. Volgens hen steeg het aantal particuliere schadeclaims dit jaar met 10 procent. Noteerden verzekeraars in 2015 zo’n 565.000 claims, vorig jaar waren dat er 625.000. Als voornaamste oorzaken noemen de verzekeraars de toenemende drukte op de wegen en smartphonegebruik achter het stuur. Verzekeraars willen het tij keren met het dit voorjaar gelanceerde Verkeersveiligheidsmanifest dat in het regeerakkoord is opgenomen.