Aantal bio-gecertificeerde bedrijven in 2017 met 420 gestegen


14-03-2018 JOURE – Het aantal bedrijven dat onder toezicht staat van Skal BioControle is in 2017 netto met 313 gestegen tot 4.730. Van deze 4.730 bedrijven zit nog een deel in de omschakelperiode. Eind 2017 waren er in totaal 4.486 biologisch-gecertificeerde bedrijven. Dat zijn er 420 meer dan eind 2016.

Het biologisch areaal in Nederland stijgt al een aantal jaren. Het geregistreerde landbouwareaal is in 2017 toegenomen met 7.751 hectare naar een totaal van 69.516 hectare. Daarvan is ruim 9.000 hectare nog in omschakeling naar biologisch. De hectares die in omschakeling zijn, zijn niet alleen van nieuwe bedrijven die omschakelen naar biologisch, maar ook van bestaande gecertificeerde ondernemingen die extra grond laten omschakelen.

Van de 1.930 geregistreerde landbouwbedrijven zijn er 1.750 biologisch gecertificeerd. Dit zijn er 164 meer dan eind 2016. De overige 180 landbouwbedrijven zijn eind 2017 nog in omschakeling naar biologisch. Het aantal omschakelaars is hiermee lager dan de 245 van eind 2016.

Eind 2017 waren er 2.736 biologisch gecertificeerde verwerkers, importeurs, handelaren en opslagbedrijven. Dit zijn er netto 256 meer dan eind 2016. De toename wordt met name gerealiseerd in de branches opslag (+15%) en handel (+11%).