Aantal bij de GGD gemelde patiënten naar meldingsdatum

07-04-2020 JOURE – Deze grafiek toont het aantal bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en gemelde COVID-19 patiënten per dag. Een deel van de positieve uitslagen wordt pas een of enkele dagen later gemeld. Om die reden worden de aantallen van enkele dagen geleden soms nog aangepast (in het geel zijn de nieuwe aantallen te zien).  Uit controles blijkt soms dat enkele meldingen niet kloppen, waardoor de aantallen meldingen van eerdere dagen soms aangepast worden. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.

Aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten naar meldingsdatum
Deze grafiek toont het aantal gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten per dag. Een deel van de ziekenhuisopnames wordt pas een of enkele dagen later gemeld. Om die reden worden de aantallen van enkele dagen geleden soms nog aangepast (in het geel zijn de nieuwe aantallen te zien). Uit controles blijkt soms dat enkele meldingen niet kloppen, waardoor de aantallen meldingen van eerdere dagen soms aangepast worden.

Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis is hoger dan het aantal opgenomen patiënten gemeld in de surveillance, omdat de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  niet altijd op de hoogte is van ziekenhuisopname als deze na melding plaatsvindt.

Aantal overledenen naar datum van overlijden
Deze grafiek toont het aantal gemelde overleden patienten per dag, naar datum van overlijden. Een deel van het aantal overledenen wordt pas een of enkele dagen later gemeld. Om die reden worden de aantallen van enkele dagen geleden soms nog aangepast (in het geel zijn de nieuwe aantallen te zien). Uit controles blijkt soms dat enkele meldingen niet kloppen, waardoor de aantallen meldingen van eerdere dagen soms aangepast worden.

Het werkelijke aantal overleden COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet alle overleden patiënten getest worden.

Aantal overledenen naar leeftijd en geslacht
Onderstaande grafiek laat het aantal overleden patiënten zien per leeftijdsgroep. In het blauw is het aantal overleden mannen te zien en in het violet het aantal overleden vrouwen.