Aanslagbiljet gemeentelijke heffingen in uw brievenbus

05-02-2020 JOURE – Afgelopen week heeft u het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen ontvangen. Het biljet kan meerdere belastingen bevatten. Bent u op 1 januari 2020 eigenaar van een woning, dan betaalt u OZB (onroerende zaakbelasting). De hoogte van de OZB is gekoppeld aan de WOZ-waarde (wet Waardering onroerende zaken) van uw woning. Voert u ook water af op het gemeentelijke rioolstelsel, dan betaalt u rioolheffing. En als u huishoudelijk afval kunt aanbieden, dan betaalt u jaarlijks een afvalstoffenheffing. 

Iets hogere tarieven dan vorig jaar
De tarieven zijn iets hoger dan in 2019. Een belangrijke reden daarvoor zijn de hogere kosten van gemeentelijke taken. De OZB-bedragen zijn iets hoger door de stijgende woningprijzen. Een huishouden betaalt door deze verhogingen op jaarbasis gemiddeld €19,- meer belasting.

Heeft u vragen over uw aanslag of over het maken van bezwaar? U vindt veel informatie op de pagina belastingen. Ook kunt u ons bellen op 14 05 14.

Zelf succesvol bezwaar maken
De ervaring leert dat inwoners die zelf bezwaar maken of contact opnemen met de gemeente over de WOZ-waarde, vaker succesvol zijn met hun bezwaar dan via no-cure-no-pay bedrijven. “Bezwaar maken via no-cure-no-pay bedrijven (‘geen oplossing geen betaling’), loont niet”, geeft wethouder Jos Boerland aan. Dit blijkt ook uit de cijfers van afgelopen jaren. In 2019 maakten 260 woningeigenaren bezwaar tegen de WOZ-waarde. Daarvan is van 58 woningen de WOZ-waarde aangepast. Dat is 22%. Via de no-cure-no-pay bedrijven lag het percentage toegekende bezwaren lager, namelijk op 10%. Landelijk lag het percentage toegekende bezwaren fors hoger op 41%.  

Wat doen no-cure-no-pay bedrijven?
Deze bedrijven maken namens inwoners kosteloos bezwaar tegen de WOZ-waarde. Is de WOZ-waarde te hoog dan ontvangen zij een wettelijke kostenvergoeding, betaald door de gemeente. De gemeente maakt wel extra kosten voor administratieve handelingen en inhuur van juridische hulp.

Wat is de situatie?
We zien dat de belangen van inwoners nauwelijks worden gediend door deze bedrijven. De bezwaarschriften door no-cure-no-pay bedrijven zijn standaard van opzet en bevatten zelfs onjuistheden. Vaak ontbreekt er een taxatie van een taxateur of worden er uiterst lage tegenwaardes aangevoerd. De inwoner merkt hier niets van. Vorig jaar is er zelfs een bezwaar gemaakt terwijl de woningeigenaar daar niet van op de hoogte was en de WOZ-waarde juist vond. Later bleek dat er een doorlopende machtiging was afgegeven. “Dit zijn praktijken die we niet willen”, zegt wethouder Jos Boerland.

Onderzoek naar verdienmodel
In Nederland zijn er signalen dat deze partijen door het verdienmodel eerder opkomen voor hun eigen belangen in plaats van die van de inwoner. Hun vergoeding is namelijk veel hoger dan de OZB die de inwoner terug ontvangt. De wethouder is dan ook blij met het onderzoek naar misstanden bij deze bedrijven, aangekondigd door de staatssecretaris van financiën. 

Wat kunt u doen?
Geef in ieder geval niet zomaar een machtiging af voor onbepaalde tijd. Ook adviseren we u om bij twijfel over de juistheid van de WOZ-waarde eerst contact op te nemen met de gemeente. Dit kan op telefoonnummer 14 05 14 of kijk op de pagina belastingen.