Aanslagbiljet eind januari in uw brievenbus of berichtenbox


21-01-2017 JOURE – Alle huishoudens in onze gemeente ontvangen eind januari de aanslag gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2017. U ontvangt de aanslag thuis in de brievenbus of in de berichtenbox van MijnOverheid.

In dit artikel leest u welke informatie u op het aanslagbiljet kunt aantreffen. Het biljet kan de volgende onderwerpen (belastingen) bevatten:

  • Bekendmaking van de WOZ-waarde
  • Onroerende zaakbelastingen (OZB)
  • Rioolheffing
  • Afvalstoffenheffing
  • Reinigingsrecht

WOZ Waarde
Bent u op 1 januari 2017 eigenaar (of zakelijk gerechtigde) of gebruiker van een pand, dan staat op het aanslagbiljet ook de WOZ-waarde. De WOZ-waarde geldt voor belastingjaar 2017. De WOZ-waarde is getaxeerd naar de waardepeildatum 1 januari 2016. De WOZ-waarde wordt ook aan huurders van huurwoningen bekend gemaakt. De woningcorporaties gebruiken de WOZ-waarde bij het bepalen van de maximale huurprijs.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)
U betaalt OZB als u op 1 januari 2017 een pand in eigendom of gebruik heeft. Huurt u een woning dan betaalt u geen OZB.

Rioolheffing
U betaalt rioolheffing als u (afval)water afvoert op het rioolbuizenstelsel van de gemeente. Is uw pand niet aangesloten op het rioolbuizenstelsel, dan betaalt u een lager tarief aan heffing als u water afvoert op een andere watervoorziening van de gemeente. U voert dan bijvoorbeeld (hemel)water af op een watergang van de gemeente.

Afvalstoffenheffing
U betaalt afvalstoffenheffing als er op uw woonadres huishoudelijk afval kan ontstaan. De gemeente zorgt ervoor dat het afval wordt ingezameld en voor verwerking wordt aangeboden.

Reinigingsrecht
Als u bedrijfsafval heeft en de gemeente voert dit afval voor u af, dan betaalt u reinigingsrecht aan de gemeente.

Meer informatie
De gemeente verstuurt de aanslagbiljetten per post tussen 28 januari en 2 februari. Als u gekozen heeft voor een digitaal formulier, komt dit binnen in uw berichtenbox in MijnOverheid. Meer informatie over de gemeentelijke heffingen vindt u op de pagina belastingen.