Aanpassing van het belastingstelsel is nog niet van de baan

28-07-2019 JOURE – Door bepaalde berichtgeving in de media kan het beeld zijn ontstaan dat er besloten is dat de aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen geheel van de baan is. Dit beeld is onjuist stelt de Unie van Waterschappen. Er is slechts besloten om de besluitvorming minimaal een half jaar op te schorten.

Eerdere voorstellen tot aanpassing van het belastingstelsel hebben niet tot besluitvorming geleid. In december 2018 bleken de besturen van de waterschappen niet gelijk te denken over de urgentie van de aanpassingen en de manier waarop het belastingstelsel zou moeten worden aangepast. Op dat moment is, toen nog met de waterschapsverkiezingen voor de deur, besloten om de beraadslaging en besluitvorming over de gewenste aanpassing van het belastingstelsel binnen de Unie van Waterschappen minimaal een half jaar stil te leggen. Dit om ervoor te zorgen dat de nieuwe besturen, die na de verkiezingen ontstaan, zich kunnen uitspreken over de gewenste aanpassingen.

Net voor de zomer is binnen de Unie van Waterschappen voor het eerst sinds de verkiezingen weer met elkaar gesproken over de manier waarop het proces om te komen tot een aanpassing van het belastingstelsel vervolgd moet worden. Daar werd geconcludeerd dat het hebben van een eigen belastingstelsel een groot goed is en misschien wel de best mogelijke garantie voor waterveiligheid en een duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer. Daarom moet een aanpassing van het belastingstelsel kunnen rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak bij de algemene besturen van de waterschappen. Er leeft breed het besef dat de waterschappen gezamenlijk zorg moeten dragen voor het eigen belastingstelsel. Als een aantal waterschappen tegen de grenzen van het huidige stelsel aanloopt, dan is dat een probleem waar de gezamenlijke waterschappen voor aan de lat staan.

In oktober wordt in de ledenvergadering van de Unie verder gesproken over de scope en het proces van de gewenste aanpassing van het belastingstelsel. Het klopt dus niet dat de aanpassing van het belastingstelsel van de baan is. Wel kan het zo zijn dat er in de ledenvergadering van de Unie wordt besloten tot een beperktere scope van de aanpassing. In het najaar moet hier binnen de Unie nog verder over gesproken en besloten worden.