Aandeel gescheiden inwoners in Friesland toegenomen tot 7,6%

11-09-2020 JOURE – In Friesland is het aantal gescheiden inwoners dit jaar toegenomen tot 7,6% (was 6,1% in 2010). Schiermonnikoog spant de kroon: met een percentage van 10,7% heeft de gemeente het hoogste percentage gescheiden inwoners. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer op basis van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het kader van de Dag van de Scheiding bracht Independer scheidingscijfers in kaart en vergeleek deze met met tien jaar geleden.

Grote provinciale verschillen
Het aandeel gescheiden inwoners ligt landelijk op 7,8%. Wel zijn er verschillen per provincie te ontdekken. Zo zijn Friezen met een scheidingspercentage van 7,6% ondergemiddeld vaak gescheiden. Limburg heeft het grootste aandeel gescheiden inwoners met een percentage van 8,7%. Overijssel kent juist het kleinste aandeel gescheiden inwoners (6,7%).

Aandeel gescheiden inwoners stijgt bijna overal in Friesland
Opvallend genoeg nam het aantal gescheiden inwoners de afgelopen tien jaar in bijna alle Friese gemeenten toe. De gemiddelde stijging komt hier neer op 1,5%. De grootste stijging is te zien op Schiermonnikoog (+3,1%), gevolgd door Oostellingwerf (+2,3%) en Smallingerland (+1,7%). Een daling vond de afgelopen tien jaar juist plaats op Vlieland (-1,3%).

Opvallende gemeenten binnen Friesland
Binnen Friesland wonen – relatief gezien – de meeste gescheiden mensen op Schiermonnikoog. In de gemeente is namelijk 10,7% van de inwoners gescheiden. Ook in Harlingen (9,5%) en Leeuwarden (8,6%) is het percentage gescheiden inwoners relatief hoog. Van alle Friese gemeenten is het percentage daarentegen het laagst in Dantumadiel: hier is ‘slechts’ 5,4% van de inwoners gescheiden.

Voor meer informatie over jouw gemeente bekijk het overzicht bij Independer.