Aandacht voor Fairtrade in Friesland


10-05-2017 JOURE – Deze week is er volop aandacht voor eerlijke en duurzame producten. De Fairtrade week is ontstaan om de verkoop van Fairtrade producten te stimuleren. De provincie haalde in oktober 2016 de Fairtrade titel. Dat wordt met ingang van de Fairtrade week zichtbaarder als je de provincie inrijdt. Op verschillende plekken prijkt dan een oranje Fairtrade logo op borden langs de weg, Dat maakt duidelijk dat men een Fairtrade provincie inrijdt.

Friese statenleden en ambtenaren versturen speciale ansichtkaarten aan collega’s in de buurprovincies en -gemeenten. Daarmee dagen ze hen uit om ook in actie te komen voor Fairtrade. Ter afsluiting van de Fairtrade week neemt wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel op zaterdag 13 mei een speciaal Fairtrade Tomkeboekje in ontvangst, dat ook gratis verkrijgbaar zal zijn in de Friese bibliotheken.

De verkoop van Fairtrade producten stijgt. Dat komt onder andere omdat er steeds meer aandacht voor is in supermarkten en de horeca. Ook zijn steeds meer mensen er bewuster mee bezig. Meer informatie over de Fairtrade week staat op http://www.fryslan.frl/fairfryslan.