Aanbevelingen VNG en IPO over geurregelgeving veehouderijen

22-09-2019 JOURE – De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) juichen toe dat gemeenten in de Wet geurhinder en veehouderij beleidsvrijheid hebben om zelf geurnormen vast te stellen. Toch biedt het onvoldoende handvatten om de totale geurproblematiek op te lossen. Dit schrijven de decentrale overheden aan staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Volgens het IPO en de VNG is het nodig om langs meerdere sporen te werken aan oplossingsrichtingen voor de korte en lang termijn. Om dit te kunnen bewerkstelligen pleiten de gemeenten en provincies voor het instellen van een interbestuurlijke ’taskforce’ met vertegenwoordigers van het Rijk, de provincies en gemeenten met de opdracht om aanbevelingen en adviezen uit te werken tot concrete voorstellen voor aanpassing van wet- en regelgeving en innovatie en onderzoek. VNG en IPO geven de volgende aanbevelingen voor het beleidsadvies:

 • Snel ontwikkelen van een robuust geurbeleid veehouderij
  Een robuust geurbeleid bevat volgens de VNG en IPO volgende onderdelen:
  • Introduceren van een cumulatietoets bij de vergunningverlening.
  • De vaste afstanden voor melkveebedrijven wijzigen naar bepalingen waar gewerkt wordt met een gestaffelde afstandseis, die afhankelijk is van de omvang van het melkveebedrijf.
  • De 50% regeling doorhalen.
  • Een samenhangend stelsel op basis van Best Beschikbare Technieken met een APK voor bestaande stallen en geurnormen.
  Reparatie van de bestaande combiluchtwassers
  Eind 2019 wordt het rapport van de Wageningen Universiteit verwacht over de mogelijkheden om het geurverwijderingsrendement van de combiluchtwassers te verbeteren, nu dat zo tegen bleek te vallen. Op basis van de rapportage willen VNG en IPO meedenken over een herstelplan voor bestaande combiluchtwassers.

 • Intensiveren innovatie en onderzoek naar brongerichte geurreductie
  Hiermee willen VNG en IPO geuremissies in de stal te voorkomen.

 • Intensiveren van innovatie en onderzoek naar geurmetingen
  VNG en IPO steunen het doel om betrouwbare meet- ensensortechniek voor gebruik in de veehouderijpraktijk te ontwikkelen. Dit om de toetsing aan emissiegrenswaarden mogelijk te maken.