Aanbesteding busconcessie voorlopig uitgesteld

03-06-2020 JOURE – Er is meer tijd nodig voor de aanbesteding van de nieuwe busconcessie (2022-2032). Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten vandaag besloten. Vervoerders worden hard geraakt door de coronacrisis. De verwachting is dat deze bedrijven op dit moment terughoudend zijn met het inschrijven op de aanbesteding. De aanbesteding van de busconcessie is daarom voorlopig uitgesteld.

Om te kijken hoe de provincie om kan gaan met de effecten van de huidige coronacrisis op het openbaar vervoer, is tegelijkertijd besloten een marktconsultatie te starten. Bij deze marktconsultatie wordt het gesprek aangegaan met vervoerders. Zo krijgt de provincie inzicht in hoe vervoerders tegen een aangepaste aanbestedingsprocedure aankijken. Ook kunnen ze duidelijk maken hoe de provincie kan omgaan met de aanbesteding in het licht van de huidige situatie.

Een aangepaste procedure kan specifiek rekening houden met de huidige omstandigheden, maar ook met de mogelijkheid dat de effecten van de coronacrisis nog langer merkbaar zijn in het openbaar vervoer. De consultatie zal naar verwachting twee maanden duren. In die tijd moet duidelijk worden of een aangepaste aanbestedingsprocedure een reëel alternatief is.

Vervolg
Van 4 februari tot en met 17 maart van dit jaar kon iedereen die belangstelling had reageren op het ontwerp programma van eisen voor de busconcessie. Personen en instanties die hierop gereageerd hebben, worden geïnformeerd over het voorlopig uitstellen van de aanbesteding en van de publicatie van de reactienota. In die nota gaat provincie in op de ingediende reacties. Bij een alternatieve aanbestedingsprocedure kan het zijn dat het programma van eisen bijgesteld moet worden. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen indieners van reacties hierover geïnformeerd worden.