Vernieuwende plannen voor de Tsjûkemar

01-02-2019 JOURE – Het gebied rond de Tsjûkemar wordt de komende tijd verbeterd op het gebied van recreëren, ondernemen, gastvrijheid en wonen. De Stichting Club van Aanjagers van de Tsjûkemar (CvA), bestaande uit ondernemers en dorpsbelangen uit de regio, maakte een uitvoeringsplan. Provincie Fryslân verleent € 393.250,- subsidie. De CvA, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, rekreaasjeschap Marrekrite en gemeente de Fryske Marren ondertekenden de intentieovereenkomst gistermiddag in Ychtenerbrêge.

De initiatieven uit het uitvoeringsplan komen van onderop en behelzen onder meer de komst van een waterskibaan bij de Ulesprong, de restauratie van de zwemplek en vissteiger bij de Headammen en de bouw van een survivalbaan in Oosterzee. Dit zijn onderdelen van grotere plannen om de gebieden te verbeteren; zo is er een plan voor de zuidoostelijke oever van de Tsjûkemar met ruimte voor wandelpaden, kitesurfgelegenheid en een strand met pier en paviljoen.

Iepen Mienskipsfûns
De subsidie wordt verleend vanuit het budget Iepen Mienskipsfûns 2018. Het plan van de CvA krijgt in één keer een bedrag voor alle subprojecten. Gedeputeerde Klaas Kielstra:”It is prachtich dat minsken út ‘e regio sels de hannen ynienslaan om de eigen omjouwing, ûndernimming en gastfrijheid te ferbetterjen. Se krijt de skouders der mei-inoar goed ûnder, wy kinne dat allinnich mar tige wurdearje.’

Intentieovereenkomst
Om de plannen van de grond te krijgen, stelde de CvA een intentieovereenkomst op die op 30 januari ondertekend werd door provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en Recreatieschap Marrekrite. Het burgerinitiatief wordt hiermee breed gedragen en per projectonderdeel zijn verschillende partijen betrokken. De eerste resultaten van het uitvoeringsplan en de samenwerking zijn aankomend voorjaar concreet.