RVO ontving 5.376 aanvragen bij openstelling SDE+ voorjaar 2019

29-04-2019 JOURE – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ontving tijdens de openstelling voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) voorjaar 2019 in totaal 5.376 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energie projecten. Er is ruim 4,8 miljard euro subsidie aangevraagd. Er was 5 miljard euro beschikbaar.

Voor Zon-PV werden 5.175 aanvragen ingediend ter waarde van bijna 3 miljard euro. Voor projecten met gas uit biomassa met warmte via een WKK bedraagt d budgetclaim ruim 1 miljard. Voor warmteproductie uit biomassa warmte en gebruik van een WKK zijn 55 aanvragen ingediend voor een totaal van 591 miljoen euro, voor geothermie 2 aanvragen voor 312 miljoen, voor windenergie 42 aanvragen voor 309 miljoen, voor zonthermie 85 voor 31 miljoen en voor waterkracht 6 aanvragen voor in totaal 30 miljoen euro. 

Het aangevraagde budget ligt ruim boven het budget in de voorjaarsronde van 2018. Net als in 2018 wordt de grootste subsidieclaim in het najaar van 2019 verwacht. RVO.nl beoordeelt op dit moment de aanvragen op basis van de eisen van de regeling en toetst de projecten op technische, financiële en economische haalbaarheid. Het streven is om binnen de reguliere termijn van 13 weken uitsluitsel te bieden aan alle aanvragers.