Europese Commissie komt door droogte getroffen boeren tegemoet

28-07-2019 JOURE – De Europese Commissie heeft twee maatregelen genomen om de landbouwers te steunen die worden getroffen door economische schade als gevolg van de droogte. Lidstaten kunnen een groter percentage van de Europese landbouwsteun vooruit betalen. Vanaf midden oktober mag 7% van de directe betalingen en 85% van de betalingen in het kader van plattelandsontwikkeling als voorschot worden uitbetaald.

Om te kunnen blijven voorzien in ruwvoer voor het vee, wordt er een groterere soepelheid ten aanzien van het landgebruik. De boeren kunnen tijdelijk gronden gebruiken voor ruwvoerwinning die daarvoor normaal niet voor bestemd zijn.