Onvoldoende draagvlak ‘t Haske 2.0

28-02-2019 BALK – Een groep betrokken inwoners van Balk heeft samen met de gemeente onderzocht of er ideeën én mogelijkheden zijn om sociaal cultureel centrum ’t Haske nieuw leven in te blazen als een brede ontmoetingsplek voor en door inwoners van Balk e.o. De initiatiefgroep ’t Haske 2.0 kwam dinsdag 26 februari voor de derde keer bij elkaar. Ondanks dat er zijn veel ideeën en mogelijkheden zijn, heeft de initiatiefgroep moeten constateren dat het draagvlak voor verdere planvorming te klein is.

Er zijn te weinig mensen om een bestuur te vormen, dat invulling kan geven aan de plannen en de ideeën. De initiatiefgroep heeft diverse pogingen gedaan om betrokken inwoners te vinden, maar dit is helaas niet gelukt. De gemeente wil de leden van de initiatiefgroep en iedereen die mee heeft gedacht, hartelijk danken voor alle mooie ideeën en de creatieve inbreng. Het historische en beeldbepalende pand blijft bestaan. Een nieuwe invulling van het pand is onderdeel van het onderzoek naar de toekomst van de maatschappelijke voorzieningen in Balk. Om leegstand te voorkomen gaat de gemeente op zoek naar een geschikte tijdelijke gebruiker.