Meer regie en gemak voor thuiszorgcliënten


11-10-2017 SNEEK/JOURE – Iedereen die thuis zorg en ondersteuning heeft van Thuiszorg Zuidwest Friesland kan nu gratis gebruik maken van Caren, een veilig zorgnetwerk waarin informatie beschikbaar is over de zorgverlening. Zo kunnen cliënten en hun dierbaren  via Caren bijvoorbeeld hun zorgdossier inzien via de computer of tablet en zien ze welke zorgverlener er bij hen thuis komt. Thuiszorg Zuidwest Friesland wil met Caren de formele- en informele zorg beter op elkaar afstemmen.

Mantelzorg
Voor de cliënt is het mogelijk om mantelzorgers, kennissen en zorgverleners toegang te verlenen tot onderdelen van Caren. Zo kunnen bijvoorbeeld kinderen op afstand meekijken met de zorg en ondersteuning die hun vader of moeder thuis krijgt, de agenda raadplegen en een vraag stellen aan zorgverleners of beantwoorden. Op die manier staat de mantelzorger er niet alleen voor. ‘Deze korte lijnen zijn heel praktisch. Een vraag is snel beantwoord. Een mooi voorbeeld is het bericht dat de verzorgende stuurde naar de dochter van een cliënt om het hulpmiddel een ‘helping hand’ aan te schaffen. Dit werd direct geregeld en binnen een week was het voor haar vader weer gemakkelijker om iets dat op de grond is gevallen, op te rapen.’ aldus wijkverpleegkundige Amber Westerhof.

Digitaal registratiesysteem
Om de gegevens via Caren inzichtelijk te maken, werkt  Thuiszorg Zuidwest Friesland met een digitaal registratiesysteem. De medewerkers typen hun rapportages direct in het online dossier met hun mobiele telefoon of iPad. De cliënt kan dit op elk moment van de dag inzien via Caren. De medewerkers helpen de cliënt met het activeren van het account, en geven de benodigde uitleg.

Veiligheid voorop
Thuiszorg Zuidwest Friesland hecht veel waarde aan veiligheid. De medische gegevens die worden gedeeld in het dossier, zijn beveiligd met een SMS-code. Iedere keer dat het dossier geopend wordt, komt er een nieuwe SMS-code. Die code is beperkt geldig. ‘Caren is een waardevolle aanvulling op de zorg en ondersteuning die cliënten van Thuiszorg Zuidwest Friesland ontvangen,’aldus Rob van Asselt, manager Thuiszorg. ‘De cliëntenzorg wordt zo nog verder geoptimaliseerd  voor de cliënt en het netwerk daaromheen.  De gedeelde agenda met zorgverleners, de inzage is in het zorgdossier en de rapportages van de zorgverleners zorgen voor transparantie van onze zorg en ondersteuning. Dat komt iedereen ten goede’.

Thuiszorg Zuidwest Friesland  vormt samen met het Antonius Ziekenhuis de Antonius Zorggroep. Klantgerichtheid en kwaliteit staan voor de Antonius Zorggroep voorop. Thuiszorg Zuidwest Friesland is als regioaanbieder de belangrijkste thuiszorgaanbieder in de regio, met alle vormen van zorg thuis. Het Antonius Ziekenhuis heeft een breed zorgaanbod, met een focus het toenemende aantal patiënten met meerdere aandoeningen en acute zorg. De Antonius Zorggroep werkt samen met andere partners in een zorgnetwerk, steeds met het doel om de cliënt en diens omgeving (familie/mantelzorgers) de best mogelijke zorg te bieden.