Vooral jongeren verlaten Friesland


19-09-2017 JOURE – Jaarlijks vertrekken tussen de 1500 en 2200 jongeren meer uit Fryslân dan zich hier vestigen. Jongeren verlaten Fryslân vooral vanwege studie en werk. Dit blijkt uit een publicatie van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) op basis van gegevens van het CBS.

Jongeren verhuizen later
De provincie Fryslân heeft een vertrekoverschot van jongeren tussen de 15 en 30 jaar. Het wegtrekken van de Friese jongeren werd in het begin van de eeuw nog gecompenseerd door de instroom van andere leeftijdsgroepen. In de laatste tien jaar, met uitzondering van het afgelopen jaar, is hier geen sprake meer van. Opvallend is de recente afname van het aantal jongeren in de leeftijd van 15 tot 20 jaar dat Fryslân verlaat. Sinds de invoering van het sociaal leenstelsel in 2015 lijken vooral eerstejaarsstudenten minder snel op kamers te gaan wonen.

Leeuwarden als keukentrap
Door de aanwezigheid van een aantal hogescholen weet Leeuwarden wel veel  jongeren trekken. Geen enkele andere gemeente in Nederland zonder universiteit weet zoveel jongeren te trekken. In Noord-Nederland is het de stad Groningen die veel jongeren trekt. Meestal wonen ze tijdelijk in Groningen, een relatief grote groep vertrekt daarna richting de Randstad. Groningen wordt daarom ook wel de roltrap van het Noorden genoemd. Als Groningen de roltrap van het Noorden is dan is Leeuwarden de keukentrap.