50-jarige stedenband met Drolshagen zorgt voor waardevolle uitwisselingen

17-09-2019 JOURE – Afgelopen weekend is in Drolshagen de 50-jarige stedenband tussen de stad Drolshagen en gemeente De Fryske Marren gevierd. Muziekvereniging Excelsior uit Ouwsterhaule zorgde voor de muzikale ondersteuning van de feestelijke jubileumviering, afgewisseld met een aantal officiële momenten. Jan Glas en Siebren Vermaning uit Joure, ontvingen beide de ‘”Silberne Ehrenbecher” (erebeker) en een oorkonde, als dank voor hun jarenlange, vrijwillige inzet voor het partnerschap tussen de beide gemeenten. Zij zorgen voor het leggen van de contacten waardoor vele uitwisselingen mogelijk werden. Veel verenigingen hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt en komen nog regelmatig bij elkaar op bezoek. Het jubileumbezoek werd gecombineerd met een bezoek aan het jaarlijkse ‘Tierschau- und Erntefest’ in Drolshagen (oogstfeest met dierschouw).

De eerste uitwisseling
De stedenband tussen de gemeenten De Fryske Marren en Drolshagen is in 1969 officieel bevestigd. In deze 50 jaar zijn enkele duizenden inwoners van beide gemeenten bij elkaar op bezoek geweest. De stedenband ontstond vijf jaar eerder toen de Duitse turnbond een verzoek deed aan Nederlandse verenigingen om contact te leggen. Het Jouster VKH zag dit wel zitten en zo ontstond de eerste uitwisseling in 1967. Vervolgens werd dit de basis voor de officiële stedenband, die in 1969 ondertekend is en inmiddels al 50 jaar bestaat.

Fryske waarglês en Vriendschapsverdrag
Afgelopen weekend werd het jubileumjaar gevierd in Drolshagen, met een officiëel bezoek door gemeentebestuurders en comitéleden aan deze Duitse stad. Vrijdagavond overhandigde burgemeester Fred Veenstra een Frysk waarglês aan zijn Duitse collega Uli Berghof, burgemeester van Drolshagen. Ook werd het vriendschapsverdrag dat in 1969 tussen Drolshagen en Haskerland (één van de voorlopers van De Fryske Marren) getekend werd, ge-update naar een nieuw ondertekend vriendschapsverdrag. Burgemeester Berghof sprak daarbij de wens en de verwachting uit dat dit vriendschapsverdrag mag blijven bestaan, gebaseerd op de vele uitwisselingen die in die tijd tussen diverse verenigingen zijn ontstaan. Want dat is de kern: de uitwisselingen ontstaan en ontstaan zijn vanuit de samenleving; zowel vanuit muziekverenigingen, vanuit sportclubs en op cultureel-historisch gebied. Uitwisseling zorgt voor wederzijds begrip, vriendschap, samenwerking en kennisdelen. De vriendschap tussen deze beide gemeenten – ontstaan in de tijd zo kort na de Tweede Wereldoorlog – is een mooi voorbeeld voor de samenwerking op Europees niveau tussen inwoners van verschillende gemeenten en landen.

Sport- en muziek verbindt
De stedenband tussen beide gemeente heeft aan duizenden inwoners van beide gemeenten de mogelijkheid geboden om met elkaar in contact te komen. Zo is er al 50 jaar contact en jaarlijkse uitwisseling tussen de turnverenigingen VHK en TUS ’09) en de zwemclubs (Avena en Schwinclub TUS), voetbalverenigingen (DWP Sintjohannesga, FFS Vegelinsoord en SC Joure), maar ook schaakclubs (Rijs en Lemmer) en de Oldtimerclub VVDK (Vrienden van de Krukas) zijn naar Drolshagen geweest. In mei ontving het dameskoor Sleattemer Kaaien uit de stad Sloten het Frauenchor Cantare uit Iseringhausen. Daarnaast zijn er ook uitwisselingen van de gemeente, brandweer, politie, bedrijven en boeren. Vorige week is een groep jongeren uit Drolshagen op bezoek geweest bij de jongerengroep van Broek/Vegelinsoord.

Tijdens het jubileumweekend werd een bezoek gebracht aan de ‘Tierschau und Erntefest’ in Drolshagen (oogstfeest met dierschouw). Eén van de hoogtepunten was het voorbrengen van de kalveren door de burgemeesters van De Fryske Marren, Drolshagen en haar vier buurgemeenten. Een prachtig feest met ruimte voor cultuur en tradities.