5 miljoen voor asbest sanering

30-05-2019 JOURE – Afgelopen dinsdag debatteerde de Eerste Kamer met staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat over het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten. Alhoewel alle fracties zich overtuigd toonden van de noodzaak van het wetsvoorstel vanwege de gevaren voor de volksgezondheid waren er ook veel vragen over de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en betaalbaarheid van het wetsvoorstel. Van Veldhoven zegde toe dat er een speciaal potje van 5 miljoen euro komt voor schrijnende gevallen, bovenop een reeds voorgesteld fonds voor ondersteuning door middel van subsidies. Tevens zegde zij toe dat voor particulieren met een goed plan waarbij de vervanging van het dak gekoppeld is aan een logisch moment na 31 december 2024 eventueel uitstel met 3 jaar mogelijk is.

De eerste stap in de verwijdering van asbest betreft een verbod op asbestdaken per 31 december 2024. Geschat wordt dat 80 miljoen vierkante meter aan dak voor 1 januari 2025 moet zijn vervangen. De geschatte kosten van de oorspronkelijke saneringsopgave van 120 miljoen vierkante meter bedroegen 900 miljoen euro. Een deel daarvan komt voor rekening van bedrijven en een deel voor rekening van particulieren. In het debat in de Eerste Kamer ging het vooral over de financiering van de vervanging van de daken bij particulieren. Een groot deel van de partijen maakte zich zorgen of minder draagkrachtigen wel voldoende geld hebben om op tijd aan de wet te voldoen.