Aardgasvrije wijken


12-03-2017 JOURE – Afgelopen woensdag  ondertekende minister Kamp van Economische Zaken samen met 30 gemeenten, 12 provinciën en 5 netbeheerders de Green Deal Aardgasvrije Wijken. Gemeenten gaan woningen van 7 miljoen huishoudens laten verwarmen zonder aardgas.

De Green Deal is de eerste stap uit de Energieagenda. Daarin schets het Kabinet de route naar een CO2-arme samenleving in 2050. Minister Kamp: "Het energieverbruik van de gebouwde omgeving is ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland. De CO2-uitstoot van woningen, gebouwen en tuinbouwkassen moeten we zoveel mogelijk beperken."

Energietransitie
De energietransitie is ingrijpend voor 7 miljoen Nederlandse huishoudens. Het grootste deel gaat zonder aardgas het huis verwarmen en koken. Hiervoor moet een goed en betaalbaar alternatief komen. Hier ligt een belangrijke taak voor het Rijk, decentrale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat staat in de vandaag getekende overeenkomst.

Innovaties
Nieuwe gebouwen moeten vanaf 2021 (bijna) energieneutraal zijn. De technologie om andere duurzame warmtebronnen voor verwarming te gebruiken is er. Toch wordt dat niet op grote schaal toegepast. Doorontwikkeling van technologie, financiële oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen is nodig. Initiatieven die nu mogelijk zijn met deze Green Deal leveren een belangrijke bijdrage aan die (sociale) innovaties.

Rol RVO.nl
Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) van http://www.rvo.nl heeft in de Green Deal de rol om kennis en expertise uit de praktijkervaringen te delen. NEW is voor iedereen die beroepsmatig werkt om de warmtevoorziening duurzamer te maken. Voor de gebouwde omgeving, de industrie of in de agrarische sector.