480.000 vierkante meter asbest gesaneerd in Friesland


In 2017 werd voor ruim 2 miljoen euro in totaal 480.000 vierkante meter asbest gesaneerd in Friesland. Van de subsidieregeling verwijderen asbestdaken wordt veel gebruik gemaakt, vandaar dat in 2017 uiteindelijk landelijk in totaal 26,2 miljoen euro beschikbaar is gesteld. In november was dit bedrag bereikt. De aanvragen die in 2017 nog binnenkomen, worden uitbetaald in 2018. Het subsidieplafond voor 2018 is voorlopig vastgesteld op 11,3 miljoen. Met 26,2 miljoen is er in Nederland 5,8 miljoen vierkante meter asbestdak gesaneerd.In 2017 is de subsidieregeling gewijzigd en kon ook subsidie worden aangevraagd voor het saneren van daken die kleiner zijn dan 35 vierkante meter. Inmiddels wordt van die mogelijkheid steeds meer gebruik gemaakt. Tot nu toe zijn er in 2016 en 2017 meer dan 16.000 aanvragen ingediend en is er circa 9 miljoen vierkante meter asbestdak gesaneerd met subsidie. In de eerste drie kwartalen van 2017 is er in totaal 7,9 miljoen vierkante meter asbestdak verwijderd. Voor de aankondiging van een asbestdakenverbod was dit jaarlijks circa 5 miljoen vierkante meter.