Snellere treinverbinding met de Randstad

03-02-2019 JOURE – Er moet een snellere treinverbinding over bestaand spoor komen tussen het Noord- en Oost-Nederland en de Randstad. De reistijd moet minstens een half uur korter. Die ambitie heeft provincie Fryslân samen met vijftien andere partijen. Op vrijdagavond 1 februari overhandigen ze een document aan NS, ProRail en het ministerie van I&W waarin dit staat. Dit gebeurt voorafgaand aan een testrit met een intercity tussen Groningen en Den Haag. Doel van deze rit is om te kijken hoeveel tijdwinst er kan worden gemaakt tussen noord- en oost-Nederland en de Randstad.

De zestien partijen bestaan uit overheden, werkgevers en consumentenorganisaties. Opvallend; er zitten ook partijen uit de Randstad bij. Ook zij zien het belang van een snellere verbinding met het oosten en noorden.

Economie en leefbaarheid
In het document spreken alle partijen uit om de verbinding over bestaand spoor tussen de Randstad en Noord- en Oost-Nederland voor 2030 met 30 minuten te versnellen. Deze snelle treinverbinding draagt bij aan de economie en leefbaarheid van Nederland als geheel. Het maakt de arbeidsmarkt dynamischer en ontlast de woningmarkt in de Randstad. De narrative voorziet twee stappen om te komen tot een snellere treinverbinding.

Het eerste kwartier tijdwinst kan met name gehaald worden door met een hogere snelheid over de Hanzelijn te rijden. Door compenserende maatregelen profiteren ook de tussenliggende stations. De testrit met een snelle Intercity gaat van Groningen, via Zwolle naar Den Haag. Met de testtrein wil NS onderzoeken wat er nodig is voor een versnelling op het gebied van onder meer treintechniek, infrastructuur en dienstregeling.

Startmoment
De testrit is een startmoment, in lijn met de bestaande afspraken in het BO MIRT (2018) en vertrekpunten van het Toekomstbeeld OV (2016), om samen met het Rijk, ProRail en NS de maatregelen om tot versnelling te komen in beeld te brengen.

De partijen zijn: de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, de consumentenorganisaties Fryslân, Groningen en Drenthe, VNO-NCW-MBK-Noord en de gemeenten Leeuwarden, Groningen, Assen, Zwolle en Enschede.

Het is nog niet duidelijk of de gemeente de Fryske Marren in de plannen worden betrokken. Eerder werd er van uit D66 gevraagd om de mogelijkheden te verkennen van een treinstation binnen de gemeentegrenzen.