3% Minder kredieten Rabobank aan Nederlandse boeren

17-02-2019 JOURE – Het bedrag aan leningen van de Rabobank aan de Nederlandse boeren en tuinders is in 2018 met 3% gedaald van 27,0 tot 26,1 miljard euro. Daarmee is de bank met 80% nog altijd de marktleider. De kredietverlening aan de totale Nederlandse food- en agrisector, inclusief agribusiness, steeg met 3,3%, 36,9 miljard naar 38,1 miljard euro.

De kredietverlening van Rabobank aan agrarisch ondernemers krimpt al jaren geleidelijk, met enkele procenten per keer. Enkele oorzaken voor deze daling zijn: de strenge eisen die het sinds enkele jaren hanteert, de daling in het aantal agrarische bedrijven en de lage investeringsdrang in de sector.

Internationaal gezien groeit de bank op agrarisch gebied een stuk sterker. Rabobank is op agrarisch gebied onder meer actief in Oceanië en Noord-Amerika en had in 2018 buiten Nederland voor 65 miljard euro aan krediet verleend. Dat is een groei van 6,7% vergeleken met 2017.

Nettowinst met 12% gestegen
Rabobank boekte in 2018 een nettowinst van 3.004 miljoen euro. Dit is een stijging van 12% ten opzichte van 2017. Door deze goede financiële resultaten heeft de bank haar buffers versterkt. De kosten kredietverliezen bleven dankzij de aanhoudend gunstige economie op een historisch laag niveau, maar waren hoger dan in 2017. Ondanks de aanhoudende lage rente-omgeving bleven de totale inkomsten gelijk. In lijn met de strategische groeidoelstelling steeg de kredietverlening aan internationale klanten in de Food & Agrisector, terwijl de toevertrouwde middelen stabiel bleven.

De kredietverlening private sector steeg in 2018 met 7,9 miljard euro tot 416,0 miljard euro. In lijn met de groeidoelstellingen van de Rabobank kregen vooral bij Wholesale, Rural & Retail (WRR) en bij DLL meer klanten een financiering van Rabobank. De leningportefeuille van WRR steeg met 9% tot 109 miljard euro. Hiervan staat 61% (65 miljard euro) uit in de Food & Agri-sector.

Droogteleningen
In Nederland en daarbuiten zijn de akkerbouw, melkveehouderij en tuinbouw in 2018 getroffen door aanhoudende droogte. Rabobank helpt haar klanten in Nederland onder andere met een ‘droogtelening’. Ook boeren in onder andere Californië en Australië konden op Rabobank rekenen in moeilijke tijden als gevolg van aanhoudende droogte.