3 inwoners van De Fryske Marren ontvangen Koninklijke onderscheiding

28-04-2019 JOURE – Ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning ontvingen 3 inwoners op vrijdag 26 april een Koninklijke onderscheiding. In het bijzijn van familieleden, kennissen en vrienden reikte burgemeester Fred Veenstra om 9.30 uur en 11.00 uur Koninklijke onderscheidingen uit in respectievelijk Woonzorgcentrum Vegelin State te Joure en de raadzaal van het Raadhuis in Balk.

De volgende personen ontvangen tijdens de zogenoemde Lintjesregen een Koninklijke onderscheiding:

De heer P. (Pieter) Schutten (22 april 1943)
Vanaf 1989 is de heer Schutten betrokken bij de Werkgroep Kerkuilen Friesland. In 1987 begon hij als vogelteller bij Staatsbosbeheer en in 2007 kwam hier het zoeken van Noordse Woelmuizen bij. Vanaf 1985 is hij actief als vrijwilliger bij de Vogelwacht Joure en vanaf 2002 was hij ook regiocoördinator van een aantal nazorggroepen. Ook is de heer Schutten op kerkelijk vlak zeer actief. In 1984 begon hij als vrijwilliger in diverse functies bij de Protestantse Gemeente Joure ca. Toen hij met pensioen ging in 2005 ging de frequentie van zijn vrijwilligerswerk bij de Protestante Gemeente Joure ca. ook omhoog en tot op heden is hij op vele fronten actief als vrijwilliger.

De heer J. (Johan) Heegsma (19 april 1939)
De heer Heegsma is van 1995 – 2001 predikant geweest van de voormalig Kerkenraad Hervormde Gemeente Balk (nu Protestantse Gemeente Balk) Vanuit deze functie heeft hij een grote rol gespeeld in de federatie van de Hervormde en de Gereformeerde Kerk in Balk. Nadat hij in 2001 afscheid nam als predikant bleef hij wel vrijwilliger op meerdere vlakken. Via de diaconie van de Protestante Gemeente te Balk is hij ook betrokken geweest bij de oprichting van de Voedselbank Zuidwest Friesland in december 2009. Daarnaast is hij tot 2016 screener geweest voor deze voedselbank.
Vanaf 1998 tot april 2018 is de heer Heegsma voorzitter geweest van de Commissie Muziek aan de Luts (vanaf 2013 Stichting Muziek aan de Luts).

Mevrouw T. (Tine) Heegsma – Reitsma (25 januari 1939)
Vanaf 1995 tot op heden is mevrouw Heegsma-Reitsma actief als bestuurslid en vaste pianobegeleider van het koor van de Cantorij van de Hervormde Gemeente Balk (nu Protestantse Gemeente Balk). Daarnaast is ze van 1998 – 2013 actief geweest als verkoopmedewerker, bestuurslid en voorzitter P.R. en activiteitencommissie van de Wereldwinkel Gaasterland.

Alle gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.