2e Raadsverkiezingen in de historie De Fryske Marren


20-03-2018 JOURE – Het is vandaag voor de 2e keer dat er gestemd kan worden voor de gemeenteraad binnen de Fryske Marren. De gemeente is een fusie tussen Gaasterland-Sloten (Gaasterlân-Sleat), Lemsterland, Skarsterlân en een gedeelte van Boornsterhem (Boarnsterhim) rond Terhorne. De gemeente telt ongeveer 51.200 inwoners, met het stadje Sloten en de grootste plaatsen Balk, Joure en Lemmer. Het wetgevingstraject liep vanaf medio 2011. In het najaar van 2012 is een wetsvoorstel ingediend (kamerstuk 33496 2012-2013). In 2013 is het voorstel door zowel Tweede als Eerste Kamer vastgesteld.

De naam verwijst naar de Friese meren. In het coalitieakkoord dat in november 2013 tussen FNP en CDA werd afgesloten is echter opgenomen toch voor De Fryske Marren te kiezen, dus in weerwil van het resultaat van de peiling. De Friese regionalistische partij FNP werd bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste en maakte van een Friese naam een breekpunt in de coalitieonderhandelingen. Coalitiepartner CDA stemde bij deze onderhandelingen in voor een toekomstige naamswijziging naar de Friese variant. Met de naamsverandering was tot vele inwoners hun ergernis een geldbedrag gemoeid van tussen de 200.000 en 800.000 Euro.

Bij de herindeling van Boarnsterhim werd Terhorne toegedeeld aan De Friese Meren. De plaatsen Haskerdijken en Nieuwebrug (beide Skarsterlân) zijn toegedeeld aan de gemeente Heerenveen. De gemeente De Friese Meren telt 51 officiële plaatsen (kernen). Sloten is de enige historische stad binnen de gemeentegrenzen.