230 melkveehouders opgestapt bij FrieslandCampina

17-07-2019 JOURE – In de periode 1 juli 2018 tot 1 juli 2019 zijn 230 melkveehouders met gebruikmaking van een premie overgestapt van FrieslandCampina naar een andere afnemer van melk. Dat meldt de stichting Dutch Milk Foundation die uitvoering geeft aan de vertrekregeling die van kracht werd bij de fusie tussen Friesland Foods en Campina in 2008.

De fusie tussen Friesland Foods en Campina, die in 2008 tot stand kwam, is door de Europese Commissie goedgekeurd onder voorwaarden, die er ondermeer toe moeten leiden dat 1,2 miljard kilo boerderijmelk ter beschikking van derden komt. De beschikbaarstelling gebeurt via een vertrekregeling en de regeling Beschikbaarstelling Melk. De stichting Dutch Milk Foundation geeft sinds 1 juli 2009 als onafhankelijke partij uitvoering aan deze twee regelingen.

De vertrekregeling is bedoeld als stimulans voor leden-melkveehouders om over te stappen van FrieslandCampina naar een andere koper van boerderijmelk in Nederland. De regeling voorziet in een vertrekpremie van 5 euro per 100 kilogram melk, waarbij de levering in het voorafgaande kalenderjaar als referentie geldt. In de afgelopen 10 jaar werden 407 aanvragen behandeld. Daarvan werden 387 aanvragen toegewezen en 20 aanvragen werden afgewezen of ingetrokken. Met de toegekende vertrekpremie is 446 miljoen kilo melk gemoeid, hetgeen overeenkomt met 37% van de totaal beschikbare hoeveelheid.

De regeling Beschikbaarstelling Melk voorziet in de levering door FrieslandCampina van boerderijmelk aan de twee in het kader van de fusie verkochte bedrijven in Nijkerk en Bleskensgraaf en aan derden die melk verwerken tot consumptiemelk of Nederlandse natuurkaas. Voor deze regeling is alleen nog melk beschikbaar voor levering aan de 2 verkochte bedrijven. De volumes van de FrieslandCampina-leden die gebruik maken van de vertrekregeling worden verrekend met de volumes die gereserveerd zijn voor de verkochte bedrijven.