21 januari 2021 online informatiebijeenkomst over Brûsplak Joure

19-01-2021 JOURE – Donderdagavond 21 januari organiseert de projectgroep Brûsplak Joure van 19:30 tot 20:30 een online informatiebijeenkomst voor alle organisaties die in het draagvlakonderzoek hebben aangegeven belangstelling te hebben voor het Brûsplak. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt informatie gegeven over de uitwerkingen van de zoektocht naar onderdak voor het Brûsplak Joure.

Er wordt een schets gegeven van de route die is gevolgd om te komen tot een aantal kansrijke huisvestingsscenario’s voor het Brûsplak. Die scenario’s worden toegelicht. Ook worden er schetsen getoond van de mogelijke indeling van de gebouwen zodat zichtbaar wordt waar de mogelijkheden liggen voor organisaties die zich willen huisvesten in het Brusplak. Naast informeren wil de projectgroep Brûsplak ook ‘ophalen’ wat de belangstellenden vinden van de voorgestelde scenario’s en waar deze scenario’s mogelijk nog kunnen verbeteren.

De initiatiefnemers van It Lokaal en gemeente De Fryske Marren werken samen aan plannen voor een sociaal en cultureel Brûsplak in Joure. Een Brûsplak waar verbinden, ontmoeten en talent ontwikkelen centraal staat. Waar iedereen mee kan doen en waar creativiteit en elkaar versterken belangrijk is. Er is een projectgroep opgericht en er zijn verschillende werkgroepen actief. Samen bekijken ze hoe en waar dit Brûsplak het beste gerealiseerd kan worden. Het doel is hiervoor een aantal verschillende scenario’s voor te leggen aan de gemeenteraad.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website https://www.itlokaal.nl