2019 minder scheepsongevallen, wel meer slachtoffers

05-09-2020 JOURE – Het totaal aantal geregistreerde scheepsongevallen op de binnenwateren daalde in 2019 naar 1.277. Dit zijn 78 ongevallen minder dan in 2018. Onder het totaal van 1.277 ongevallen waren er 1.117 niet-ernstige scheepsongevallen (tegenover 1179 in 2018) en 160 ernstige scheepsongevallen. Dit zijn in totaal minder ongevallen dan 2018, maar rond het gemiddelde van de jaren 2015-2017.

Ernstige ongevallen
Een ongeval wordt als ernstig aangemerkt als een schip niet meer verder kan of mag varen als gevolg van het scheepsongeval, als er ernstige schade aan lading, infrastructuur of milieu is, en daarbij een stremming van de vaarweg optreedt of als er (in uitzonderlijke gevallen) doden en zwaargewonden te betreuren zijn.

In 2019 waren er 5 dodelijke slachtoffers te betreuren in 5 van alle geregistreerde scheepsongevallen. 3 van deze ongevallen waren eenzijdig met recreanten.

Samenwerken aan veiligheid
Op de vaarwegen in Nederland vaart zowel beroeps- als recreatievaart, met in het zomerseizoen uiteraard meer recreanten. Een onjuiste inschatting van elkaars manoeuvres, beperkte zichtlijnen en of snelheid kan tot gevaarlijke situaties leiden. Het aantal ongevallen waarbij zowel beroeps- als recreatievaart betrokken waren, was in 2019 33, in 2018 was dit 40. Sinds 2012 schommelt dat aantal tussen de 29 en 40.

Vaar Melder-app
De Vaar Melder-app, waarmee vaarweggebruikers melding kunnen maken van incidenten en gevaarlijke situaties of gedrag, heeft weer meer gebruikers dan het voorgaande jaar en waardevolle meldingen van vaarweggebruikers blijven binnenkomen.

Zowel beroepsmatige als recreatieve vaarweggebruikers, maakten regelmatig melding van gevaarlijk vaargedrag, verondiepingen in de vaarweg, bijna aanvaringen en kapotte verlichting of ontbrekende verkeersborden bij bruggen en sluizen. Rijkswaterstaat en ook andere beheerders, zoals provincies en havenbedrijven, konden hierdoor tijdig actie ondernemen en de veiligheid van de vaarweggebruikers beter waarborgen. Op basis van tips en aandachtspunten van gebruikers heeft Rijkswaterstaat in 2019 de Vaar Melder-app verder nog iets aangepast en de categorie schade toegevoegd.