2019 is droog, maar niet zo extreem als 2018

12-09-2019 JOURE – Landelijk gezien is het neerslagtekort vanaf 1 april opgelopen tot rond de 200 millimeter. Het is minder dan vorig jaar, toen het neerslagtekort aan het einde van september op 297 millimeter uitkwam. Landelijk is het verschil echter groot. In het oosten en uiterste zuidwesten van het land is het neerslagtekort dit jaar opnieuw opgelopen tot rond de 300 millimeter en gelijk aan de waardes van 2018. In het westen en noordwesten is het neerslagtekort lokaal slechts rond 100 millimeter.

Daar waar water aangevoerd kan worden, is ook relatief veel neerslag gevallen. In deze gebieden zijn deze zomer, in tegenstelling tot 2018, vrijwel geen problemen geweest met droogte of verzilting. Daar waar geen water kan worden aangevoerd, en waar men dus voor de watervoorziening volledig afhankelijk is van regen, is relatief weinig neerslag gevallen.

In gebieden waar niet of nauwelijks water aangevoerd kan worden vanuit meren en rivieren, zijn de gevolgen van het neerslagtekort in 2018 en 2019 het duidelijkst merkbaar. Beken en sloten zijn hier drooggevallen en natuur en landbouw hebben het erg zwaar door het tekort aan water. Dit geldt met name in Twente en de Achterhoek, maar ook in het zuiden van Brabant, Limburg en Zeeland. Om de grondwaterstanden en de beekafvoeren te herstellen, is een lange nattere periode nodig.