2018 door gemeente met positief saldo afgesloten

06-07-2019 JOURE – De gemeente houd onder aan de streep €1.394.000 over. Het geld zal worden toegevoegd aan de algemene reserves. Het resultaat is opmerkelijk te noemen na de eerdere tekorten in de WMO.

Het College geeft middels een persbericht aan dat er ruimte is aan investeringen in onder meer duurzaamheid, digitalisering, herinrichting, (onderwijs)huisvesting en zorg. Het positieve resultaat komt wel na een pittige bezuinigingsronde. Een overzicht van amendementen en moties vindt u terug bij de vergadering van 3 juli.