189 subsidieaanvragen bij Iepen Mienskipsfûns ingediend

05-11-2019 JOURE – In Fryslân bruist het van de initiatieven. Maar liefst 189 initiatiefnemers hebben tijdens de derde subsidieronde van 2019 een beroep gedaan op het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Met deze subsidieregeling ondersteunt provincie Fryslân projecten van inwoners, waarmee de leefbaarheid in wijk, dorp, stad of eiland wordt verbeterd.

Gedeputeerde Johannes Kramer:”It Iepen Mienskipsfûns ferbynt de Fryske mienskip. Yn de ôfrûne jierren binne in soad inisjativen ‘fan ûnder op’ ûntstien dy’t oan de leefberens yn doarpen en wiken bydrage. Ek dit hege tal oanfragen is wer in moai sukses. Yn it bestjoersakkoart ‘Lok op 1’ stiet dan ek, dat it Iepen Mienskipsfûns de kommende jierren fuortset wurdt.”

IMF-subsidie in 2020
Ook in 2020 kunnen inwoners subsidie aanvragen uit het IMF. Er zijn drie subsidierondes vastgesteld. De eerste loopt van 13 januari tot en met 6 februari 2020, 17:00 uur. De projectbureaus van Streekwurk in de vijf Friese regio’s helpen graag bij het opstellen van een projectplan en de subsidieaanvraag. Meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie is te vinden op www.streekwurk.frl/imf.