17 miljoen voor sterke en mooie Friese IJsselmeerkust

14-02-2019 JOURE – In 2023 is de Friese IJsselmeerkust op vijf plekken versterkt en aantrekkelijker gemaakt. Het Rijk en Friese overheden trekken hier samen bijna 17 miljoen euro voor uit. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), gedeputeerde De Rouwe (provincie Fryslân) en wethouders Offinga (Súdwest-Fryslân) en Veltman (De Fryske Marren) hebben hiervoor vandaag – woensdag 13 februari – een overeenkomst ondertekend in Workum. Het meeste geld is voor het versterken van de kust, die de afgelopen decennia afgebrokkeld is door een onnatuurlijk peilbeheer in het IJsselmeer. Het gebied wordt aantrekkelijker gemaakt met natuur, nieuwe fietspaden en het herstellen van stranden.

Aanleiding voor de miljoeneninvestering is het voorkomen van verdere kustafslag. Het invoeren van een flexibel waterpeil in het IJsselmeer zal hier geen verbetering in brengen. In de zomer mag het peil straks maximaal 20 centimeter in hoogte verschillen. Het Rijk investeert 12 miljoen in een sterke kust. Friese overheden dragen 4,9 miljoen bij om tegelijk kansen op het gebied van natuur, recreatie en cultuurhistorie te verzilveren.

Door inwoners bedacht
De plannen komen van de inwoners en ondernemers zelf. Workum is één van de plekken waar meerdere wensen nu werkelijkheid worden. Natuurgebied de Workumerwaard wordt hersteld en uitgebreid, op het strand komen betere plekken voor zwemmers en (kite)surfers en er komt een strekdam om vaargeul It Soal beter toegankelijk te maken.

Ook projecten bij Hindeloopen, Gaasterland, Laaxum en Lemmer rekenen op financiële steun. De Makkumer eilandjes, het sluisje bij Molkwar en het landbouwinitiatief Gaasterwaarden staan voorlopig op de reservelijst. Hier is momenteel te weinig geld of draagvlak voor.

Het komende jaar hebben de samenwerkende Friese overheden, het Rijk en It Fryske Gea nodig om de plannen uit te werken. Daarna gaat de schep in de grond. Streven is dat de projecten in 2023 klaar zijn.

Blik op 2050
17 miljoen voor sterke en mooie Friese IJsselmeerkust Het versterken en verfraaien van de Friese IJsselmeerkust is een eerste stap in de aanpak van het IJsselmeer. De ambities van het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen reiken verder. In de Agenda IJsselmeergebied 2050 werken zij samen aan maatregelen en projecten voor de komende 30 jaar. Als inbreng maken de samenwerkende Friese overheden een Fries ambitieprogramma.