16 zienswijzen op ontwerp Natuurbeheerplan Friesland 2021

09-09-2020 JOURE – Op het ontwerp Natuurbeheerplan Fryslân 2021, dat het college al eerder vaststelde, zijn 16 zienswijzen binnengekomen. Het beheerplan wordt gebruikt voor aanvragen van onder andere subsidies rondom agrarisch natuur- en landschapsbeheer. In de reactienota schrijft het college hoe ze omgaat met alle zienswijzen. Deze reactienota ligt van 5 september tot 18 oktober ter inzage.