Afspraken voor alle gemeentelijke monumenten


10-03-2018 JOURE – De voormalige gemeenten Lemsterland, Gaasterlân-Sleat, Skarsterlân en Boarnsterhim (Terherne) gingen allemaal anders om met gemeentelijke monumenten. Sinds de fusie zijn hier nog geen nieuwe afspraken over gemaakt. De gemeenteraad vindt dit wel belangrijk en heeft daarom besloten dat we nieuwe afspraken gaan maken die gelden voor de gehele gemeente De Fryske Marren.

Welke afspraken worden er gemaakt?
De afspraken over de gemeentelijke monumenten vormen het gemeentelijk monumentenbeleid. We gaan onder andere regels maken waarmee we panden en objecten gaan beoordelen. Ook moet de vraag beantwoord worden of er subsidie beschikbaar kan worden gesteld voor het herstellen en restaureren van gemeentelijke monumenten.

Eerst een nieuwe inventarisatie maken
Naast dat er nieuwe afspraken gemaakt worden, gaan we ook opnieuw bekijken welke panden en objecten in aanmerking komen om gemeentelijk monument te worden. Deze inventarisatie maken medewerkers van het onafhankelijke Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. Daarvoor bekijken zij alle panden en objecten van monumentale waarde die bij ons bekend zijn. Dit zijn bestaande gemeentelijke monumenten. Maar ook panden of objecten die in het verleden bekeken zijn, maar niet zijn aangewezen als gemeentelijk monument. De komende maanden gaat deze inventarisatie plaatsvinden. Als u hier geen brief over hebt gekregen, geldt dit niet voor uw pand.

Om deze inventarisatie uit te voeren gaat er binnenkort een medewerker van het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân op pad om panden of objecten te beoordelen. Deze medewerker kan altijd kenbaar maken dat hij/zij in opdracht van de gemeente deze werkzaamheden uitvoert.