14 dodelijke ongevallen in agrarische en groene sector

12-02-2019 JOURE – In 2018 betreurde de agrarische en groene sector 14 dodelijke ongevallen. Dat zijn er twee keer zoveel als in het jaar daarvoor. Het slachtoffer was in 5 gevallen een werknemer, in 4 gevallen de ondernemer zelf, in 4 gevallen een gezinslid en in één geval een derde.

Ook in 2018 staan ongevallen met machines, waarbij men bekneld raakt of geplet wordt, bovenaan (7 keer). Bij rijdende machines ging het vooral om verdrinking. Ongevallen door een vallend voorwerp kwamen 3 keer voor (hooibaal, lading, boom) evenals ongevallen met dieren (koe, paard, stier). In 2018 was er één dodelijk ongeval door mestgassen. Relatief veel dodelijke ongevallen vonden plaats in de melkveehouderij, 4 van de 14.

Om het aantal dodelijke ongevallen terug te dringen heeft Stigas samen met LTO Nederland, CUMELA Nederland, Branchevereniging VHG, FNV, CNV Vakmensen, VBNE, Fedecom en Nijhof-Wassink het platform Zero Accidents in 2020 opgericht. De leden van dit platform tekenden in juni 2018 een intentieverklaring om de veiligheid en het veiligheidsgedrag in de sector te verbeteren. De focus ligt op technische innovatieve verbeteringen, organisatorische verbeteringen op bedrijfsniveau en veiligheidsgedrag van werkenden. De campagne Veilig op 1, met de veiligheidsscan Veilig op 1 is één van de activiteiten die hier invulling aan geeft.