135.000 euro subsidie voor kavelinrichting

06-06-2019 JOURE – Van 13 juni tot en met 31 december kunnen grondeigenaren in Friesland subsidie aanvragen voor kavelinrichting. Er is een budget van 135.000 euro, waarvan 25.000 euro bestemd is voor het geschikt maken van het land voor weidevogels. Kavelinrichting volgt na het proces van kavelruil. Het kan gaan om bijvoorbeeld de aanleg van dammen of bruggetjes voor een betere bereikbaarheid van de kavel.

Subsidie kan worden verstrekt voor marktconforme inrichtingswerkzaamheden, samenhangend met de kavelruil, waaronder wordt verstaan:

  • de kosten voor minimaal noodzakelijke aanpassing van de hoofdontsluiting van de toegedeelde percelen, voor 100% van de subsidiabele kosten, met dien verstande dat de subsidie voor de aanleg of verbetering van betreffende dammen niet meer dan 3.500 euro per deelnemer bedraagt;
  • de kosten van inrichtingsmaatregelen, samenhangend met de ruiling van gronden, ten behoeve van agrarische doelen of natuurdoelen en waarvan de betreffende agrarische ondernemer voordeel geniet, voor ten hoogste 40% van subsidiabele kosten, met een maximum van 600 euro per toegedeelde hectare;
  • de kosten van inrichtingsmaatregelen, samenhangend met de ruiling van gronden, ten behoeve van andere dan agrarische doelen en waarvan de betreffende agrarische ondernemer geen voordeel geniet zoals in het Natuurnetwerk Nederland en weidevogelkerngebieden, voor 100% van de subsidiabele kosten.