100 miljoen per jaar extra investering voor waterschappen

12-03-2019 JOURE – De waterschappen in Nederland gaan de komende jaren circa 100 miljoen euro per jaar meer investeren, met name om de gevolgen van klimaatverandering voor het waterbeheer op te vangen. Zij moeten extra maatregelen treffen om in te spelen op ontwikkelingen zoals extremer weer, zeespiegelstijging, bodemdaling, verstedelijking, verzilting en aangescherpte milieunormen. Uit gegevens van de waterschappen blijkt dat zij samen gemiddeld 1,5 miljard per jaar zullen investeren in de periode 2019-2022.

In 2019 brengen de waterschappen in heel Nederland 2,9 miljard aan belastingen in rekening. Een gezin van vier personen met een eigen woning van 200.000 euro betaalt dit jaar gemiddeld 327 euro aan waterschapsbelasting. Dit is een gemiddelde stijging van 2,1% en ligt iets onder het inflatieniveau van 2,4%. Een agrarisch bedrijf betaalt gemiddeld 3209 euro aan het waterschap. Dat is 5,8% meer dan in 2018.