0800-1771 meldpunt voor verwarde mensen

21-05-2019 JOURE – Sinds een aantal jaren is niet het rijk, maar de gemeenten verantwoordelijk voor verwarde mensen. Dit geldt voor zowel de opvang als de zorg. Het nummer kan gebeld worden als iemand een vermoeden heeft over dat een persoon zichzelf iets aan wil doen. Dat kan de mantelzorger, familieleden of bijvoorbeeld de buurman zijn. In geval van gevaar kan er met spoed een hulpverlener langs gestuurd worden om te poolshoogte te nemen.

Voorheen werd de politie vaak ingeschakeld om in te grijpen. De hulpbehoevende persoon werden dan vaak in de cel opgesloten. Dat moet met het nieuwe nummer voorkomen worden. Vaak kan een hulpverlener ter plaatse al uitkomst bieden. Lukt dat niet dan kan er voor worden gekozen om een verward persoon onder te brengen in een speciaal opvanghuis.

Door het nieuwe nummer kunnen problemen voorkomen worden. Een voorbeeld er van is dat mensen die mogelijke overlast veroorzaken nu eerder en beter in beeld komen en er preventief in kan worden gegrepen door hulpinstanties.