Twaalf trends Friese jongeren

0
13


16-04-2018 JOURE – Jongeren groeien op in een dynamische tijd waarin veel veranderingen plaatsvinden die het leven beïnvloeden. Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) zet in het magazine JONG! twaalf trends ten aanzien van jongeren op een rij.
Minder jongeren

Het aantal jongeren in Fryslân zal naar verwachting de komende tijd fors afnemen. Dat komt doordat de afgelopen jaren minder kinderen zijn geboren en het krijgen van kinderen minder vanzelfsprekend wordt. De daling heeft nu al gevolgen voor het aantal basisscholen. Als een domino-effect krijgen de komende jaren ook middelbare scholen, scholen voor vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt met de daling van het aantal jongeren te maken.

Technologische veranderingen
Jongeren groeien op in een tijdperk van snelle technologische ontwikkelingen zoals digitalisering en robotisering. Het is voor jongeren die nu onderwijs volgen moeilijk te voorspellen welke taken in de toekomst door machines worden overgenomen en welk taken door mensen worden uitgevoerd. Het is mogelijk dat bepaalde beroepen gaan verdwijnen. Is de bouwvakker straks nog nodig? Wat komt daarvoor in de plaats en welke vaardigheden horen daarbij?

Steeds hogere opleiding
De overheid streeft er naar dat burgers zich flexibel kunnen aanpassen aan een veranderende arbeidsmarkt. Jongeren zijn verplicht een startkwalificatie te halen in de vorm van een havo-, vwo- of mbo niveau-2 diploma. Zij zijn hierdoor verplicht tot 18 jaar onderwijs te volgen. Jongeren volgen steeds vaker een hogere opleiding. In het studiejaar 2016/2017 stonden landelijk ruim 714.000 personen ingeschreven in het hoger onderwijs. In het studiejaar 2000/2001 waren dat er nog 478.000. Dit betekent sinds de eeuwwisseling een stijging met bijna de helft.

Arbeidsmarkt verandert
De technologische veranderingen leveren nieuwe banen op, maar banen die nu nog kansrijk zijn kunnen ook verdwijnen. De arbeidsmarkt verandert in een snel tempo en stelt steeds hogere eisen aan de vaardigheden van werkenden. Jongeren zullen voorbereid moeten zijn op een toekomst waarin zij verschillende functies op de arbeidsmarkt kunnen vervullen. Dit vraagt van werkenden dat ze investeren in zichzelf en door leven lang leren hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen.

Jongeren vaker flexwerker
Jongeren hebben steeds vaker flexibele arbeidsovereenkomsten, zoals oproepcontracten en uitzendcontracten. In 2005 had nog 40% van de werkzame jongeren een flexibele baan, in 2015 is dit 61%. Slechts een derde van de jongeren heeft een vaste baan, terwijl bij de 27-plussers dit twee derde is. Een flexibel arbeidscontract heeft consequenties voor jongeren. Het kopen van een huis of het afsluiten van een lening is bijvoorbeeld lastig.

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie met betrekking tot dit onderzoek?
Dan kunt u contact opnemen met: Wilma de Vries, senior onderzoeker Fries Sociaal Planbureau,
06 446 221 88/058 234 85 00 of wdevries@friessociaalplanbureau.nl