Subsidie weide- en akkervogelgebieden per 3 december

0
17


07-11-2018 JOURE – Vanaf 3 december kunnen agrarische collectieven bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een subsidie aanvragen voor niet-productieve investeringen om de inrichting van weidevogel- en akkervogelgebieden te verbeteren. In totaal is er 9 miljoen euro beschikbaar. Het gaat om een landelijke subsidieregeling in het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). De regeling is tot stand gekomen door samenwerking tussen provincies, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en www.rvo.nl. De uitvoering van de maatregelen kan tot en met eind 2020 plaatsvinden.

Digitaal aanvragen
Agrarische collectieven zijn in september tijdens speciale informatiebijeenkomsten al geïnformeerd over de hoofdlijnen van de subsidieregeling. Deze week ontvangen zij meer schriftelijke informatie, zodat ze de aanvraag al kunnen voorbereiden. De aanvraag moet via een digitaal formulier worden ingediend bij RVO.nl. De termijn sluit op 22 januari 2019.

Alleen voor inrichtingsmaatregelen
De voormalige staatssecretaris van Economische Zaken heeft in 2017 besloten 40 miljoen euro extra te investeren in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Hiervan is 22 miljoen bestemd voor extra beheer, 9 miljoen voor landelijke pilots natuurinclusieve landbouw en 9 miljoen voor inrichtingsmaatregelen. Het gaat hierbij om niet-productieve investeringen: fysieke maatregelen, zoals het verbeteren van de waterhuishouding om percelen te vernatten voor weidevogels. Een ander voorbeeld zijn maatregelen om de openheid van gebieden voor weidevogels te vergroten of aanleg van keverbanken voor akkervogels.

Investeringsprojecten vanaf 100.000 euro
Provincies en rijk willen dat de subsidieregeling zo effectief mogelijk wordt ingezet. Ook wil men de uitvoeringskosten zo laag mogelijk houden. Daarom kunnen alleen investeringsprojecten vanaf 100.000 euro worden gehonoreerd. De agrarische collectieven kunnen in hun plannen en subsidieaanvraag samenwerken. Ook kunnen ze in één aanvraag zowel investeringen voor weidevogels als investeringen voor akkervogels opnemen. De aanvragen worden beoordeeld door de minister. Zij wordt daarbij geadviseerd door een onafhankelijke commissie. Naar verwachting volgt nog voor de zomer een beschikking op de subsidieaanvraag. Wanneer een collectief de ontvangstbevestiging van de aanvraag binnen heeft, kan al gestart worden met de uitvoering. Dit is nog wel voor eigen risico.