Subsidie voor kalverhouders die willen investeren

0
169


14-06-2018 JOURE – Afgelopen week werd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de regeling gepubliceerd waarmee kalverhouders subsidie kunnen aanvragen voor investeringen in welzijnsvriendelijke vloeren en maatregelen die de ammoniakemissie van kalverstallen reduceren. De regeling wordt in oktober dit jaar voor de eerste keer opengesteld en in september 2019 nogmaals.

Kalverhouders kunnen een subsidieaanvraag indienen, die vervolgens door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) beoordeeld wordt. De welzijnsvriendelijke vloeren en ammoniakmaatregelen zijn aparte onderdelen, waarvoor kalverhouders apart een aanvraag voor subsidie kunnen indienen. Voor beide onderdelen is elk maximaal 7,5 miljoen euro beschikbaar.