Studiebeurs voor jongeren van 15 tot 28 jaar

0
168


27-06-2018 JOURE – Door burgemeester en wethouders van De Fryske Marren worden ieder jaar studiebeurzen toegekend. Stichting Studiefonds Van der Wal-Tromp. De Stichting Studiefonds van der Wal-Tromp is een particulier studiefonds. Dit studiefonds kent beurzen toe ook al ontvang je uit andere bronnen al een tegemoetkoming of een beurs. Beurzen worden verstrekt aan studenten die een studie volgen in de groene richting vanaf een MBO opleiding tot universitair onderwijs.

Beurzen worden verstrekt aan buitenlandse studenten die een studie in de groene richting vanaf een MBO opleiding tot universitair onderwijs te Friesland. Promovendibeurzen aan promovendi die aan een universiteit in Nederland een proefschrift schrijven ten behoeve van de instandhouding, verbetering en onderhoud van het buitengebied en daarmee de agrarische bedrijvigheid.

Voorwaarden
De normen van de WSF worden in grote lijnen gevolgd. Belangstellenden voor een beurs mogen niet ouder zijn dan 27 jaar. Bij het toekennen van een beurs wordt rekening gehouden met het inkomen van ouders en student. Wij vragen u deze gegevens dan ook te verstrekken.

De normen (studiejaar 2018/2019) voor het toekennen van een beurs zijn:
bij een bruto inkomen tot € 25.333 een maximale beurs van € 1.655;
bij een bruto-inkomen tot € 32.561 een maximale beurs van € 1.005;
bij een bruto-inkomen hoger dan € 42.073 wordt geen beurs toegekend.

Meer informatie en aanmelden
Belangstellenden, die voldoen aan de criteria en geboren zijn of wonen in de gemeenten De Fryske Marren, de voormalige gemeente Nijefurd of de voormalige gemeente Wymbritseradiel, kunnen voor 27 juli 2018 een verzoek om een bijdrage richten aan:

Stichting Studiefonds Van der Wal-Tromp
p/a Van Heemstrastrjitte 13
8561 GA Balk
U kunt ook een mailtje sturen.

Gegadigden worden éénmalig uitgenodigd voor een gesprek met de sollicitatiecommissie van het studiefonds.