Provincie reserveert 100.000 euro subsidie voor weidevogels

0
426


05-12-2018 JOURE – Friese boeren die land hebben binnen een weidevogelkerngebied kunnen van 10 december 2018 tot en met 22 januari 2019 subsidie aanvragen voor weidevogelbeheer. De subsidie is bedoeld voor vernatting van het land. Vernatting kan door verhoging van het waterpeil of door stukken land onder water te laten lopen als plas dras-gebieden. Ook inrichtingswerkzaamheden die dit mogelijk maken, vallen onder de subsidieregeling.

Denk hierbij aan het plaatsen van dammen of stuwen. De subsidie is bedoeld voor maatregelen die nog voor het broedseizoen van 2019 uitgevoerd kunnen worden. Er is 100.000 euro subsidie beschikbaar. Het aanvragen van subsidie verloopt via het agrarisch collectief waarbij de boer aangesloten is. De collectieven bepalen waar en welke beheer- en inrichtingsmaatregelen effectief zijn voor weidevogels. Het combineren van maatregelen, zoals later maaien en vernatting, kan extra effectief werken.

De collectieven beoordelen dan ook hoeveel subsidie boeren ontvangen. Voor het ophogen van het waterpeil is de subsidie 100 euro per hectare. De subsidie voor plas dras-gebieden is afhankelijk van de periode dat het land onder water staat.